Po wizycie na tej stronie, Twój beret będzie jeszcze bardziej zryty.

Rybowyjce – nieistniejąca wieś zlokalizowana w pobliżu tuż obok, całkiem niedaleko w okolicy.
Zamieszkała mentalnie przez 14,8 osoby jedynie dwóch płci, a identyfikujących się jako znane gwiazdy westernów.

W tym roku po raz pierwszy wybierać będziemy Naczelnego Cesarza Rybowyjec.

Jedynym zgłoszonym kandydatem jest Teofil Rumianek.

Niebawem przedstawi swój program w 13 żelaznych punktach.